Ortak Değerler

Aktif internet  çalışanları tüm paydaşlarla birlikte ortak değerlerde bir araya gelerek çalışmalarını yürütürler.

Ortak Değerler

  • İlkeli olmak
  • Sistemli olmak
  • İnsan merkezli olmak
  • Kazanmak ve kazandırmak
  • Şeffafl olmak
  • Uzmanlaşmak
  • İşi ehline vermek
  • İşi zamanında yapmak